De rivier Knivsflåelvane valt over 300 meter naar beneden in zeven afzonderlijke stromen.

http://www.jokebenschop.com