De rivier Knivsflåelvane valt over 300 meter naar beneden in zeven afzonderlijke stromen.

https://www.jokebenschop.com